Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn https://thoaison.angiang.gov.vn/
Tác giả
Cập nhật lần cuối tháng 1 21, 2024, 03:28 (UTC)
Được tạo ra tháng 1 21, 2024, 03:28 (UTC)